ABILSKI.jpeg

Z głębokim smutkiem informujemy o śmierci Honorowego Mieszkańca Miasta Praszki, Adama Bilskiego.

Adam Bilski, który otrzymał tytuł Honorowego Mieszkańca w 2010 roku w uznaniu zasług dla miasta Praszki w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności za poświęcenie i niesioną pomoc w bardzo wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych, wypadkach drogowych i klęskach żywiołowych oraz za długoletnią służbę w Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce, zmarł dziś w nocy w wieku 93 lat.

Jego wkład w bezpieczeństwo i ochronę naszej społeczności pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Serdecznie dziękujemy za wszystko, co zrobił dla Praszki. Składamy wyrazy współczucia rodzinie i bliskim.

Niech spoczywa w pokoju.