Szanowne Państwo,

uprzejmie informuję, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 92) podpisał Zarządzenia:

- nr 57 z dnia 31 maja 2024 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- nr 58 z dnia 31 maja 2024 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

- nr 59 z dnia 31 maja 2024 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego CRP (2. stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenia obowiązują od dnia 1 czerwca 2024 roku, od godz. 00:00, do dnia 31 sierpnia 2024 roku do godz. 23:59.

Zarządzenia:
PDFP-06121-57-24 zarz.nr 57 PRM stopien BRAVO.pdf.pdf (36,83KB)
XADES1 P-06121-57-24 zarz. nr 57 PRM 2024 stopień alarmowy BRAVO.docx.xades (62,73KB)
PDFP-06121-58-24 zarz. nr 58 PRM stopien BRAVO infrastruktura.pdf.pdf (38,00KB)
XADES1 P-06121-58-24 zarz. nr 58 PRM 2024 stopień BRAVO infra. energetyczna.docx.xades (62,29KB)
PDFP-06121-59-24 zarz. nr 59 PRM stopien BRAVO-CRP.pdf.pdf (37,84KB)
XADES1 P-06121-59-24 zarz. nr 59 PRM 2024 stopień CRP.docx.xades (63,50KB)