Informujemy, że w dniach od 20 maja aż do 6 czerwca potrwają w naszej gminie wybory sołtysów i rad sołeckich. Wybory będą odbywać się według załączonego harmonogramu. Mieszkańców sołectw gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w zebraniach wyborczych!

Harmonogram spotkań:

Lp. Nazwa sołectwa Data i godzina zebrania Miejsce zebrania Prowadzący
1. Aleksandrów 20 maja, 17.00 Świetlica wiejska Krzysztof Pietrzyński
2. Przedmość 20 maja, 19.00 OSP Przedmość Krzysztof Pietrzyński
3. Prosna 21 maja, 17.00 Dom spotkań Krzysztof Pietrzyński
4. Brzeziny 21 maja, 19.00 OSP Brzeziny Krzysztof Pietrzyński
5. Rozterk 22 maja, 16.00 Dom Ludowy Krzysztof Pietrzyński
6. Skotnica 22 maja, 18.30 OSP Skotnica Krzysztof Pietrzyński
7. Strojec 23 maja, 19.00 Świetlica wiejska Krzysztof Pietrzyński
8. Sołtysy 27 maja, 17.00 OSP Wierzbie Krzysztof Pietrzyński
9. Wierzbie 27 maja, 19.00 OSP Wierzbie Krzysztof Pietrzyński
10. Szyszków 28 maja, 17.00 Świetlica wiejska Krzysztof Pietrzyński
11. Wygiełdów 28 maja, 19.00 OSP Wygiełdów Marta Wilhelm
12. Rosochy 4 czerwca, 18.00 Plac wiejski Krzysztof Pietrzyński
13. Gana 5 czerwca, 16.30 OSP Gana Krzysztof Pietrzyński
14. Lachowskie 5 czerwca, 19.00 Dom spotkań Krzysztof Pietrzyński
15. Kuźniczka 6 czerwca, 16.30 Dom sołtysa Krzysztof Pietrzyński
16. Kowale 6 czerwca, 19.00 OSP Kowale Monika Białek