PIENIĄDZ OBOZÓW JENIECKICH W CZASIE i WOJNY ŚWIATOWEJ

Wystawa poświęcona jest mało w Polsce znanej problematyce pieniądza obozów jenieckich z okresu I wojny światowej, który emitowany był w celu zapłaty żołdu i wynagrodzenia dla jeńców wojennych w poszczególnych obozach. Podczas wojny nazywano je lagermarkami. Umieszczano na nich nazwę obozu i miejscowości (w której się znajdował), nominał, czasami datę emisji itp. Na niektórych bonach z terenów Austro-Węgier umieszczono napisy w j. rosyjskim.

Przentowane na wystawie walory podzielone są na dwie grupy:
pierwsza to pieniądz obozowy z terenów Cesarstwa Austro-Węgierskiego.
W latach 1914-1918 w 51 obozach jenieckich na tym terenie wyemitowano 345 typów bonów obozowych.
druga to pieniądz niemieckich obozów jenieckich umiejscowionych na dzisiejszych terenach Polski. Oblicza się, że w 156 obozach niemieckich wyemitowano 1059 typów bonów.

Z terenów obecnego województwa opolskiego, na wystawie prezentujemy bony z obozów w Łambinowicach (niemiecki Lamsdorf) i w Nysie (niemiecka Neiss). Prezentowane na wystawie bony pochodzą ze zbiorów Pana Andrzeja Musiała.

Wystawa czynna od 24 lipca do 5 października 2014 roku.


W 100. ROCZNICĘ WYBUCHU I WOJNY ŚWIATOWEJ 1914-2014

W roku 2014 mija 100. rocznica wybuchu I wojny światowej oraz powstania Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego. Konflikt, który w planach walczących stron, miał trwać kilka tygodni, trwał cztery lata, przynosząc śmierć wielu ludziom, ucieczki przed frontem oraz zniszczenia. Często nazywano tę wojnę Wielką Wojną. W jej wyniku rozpodało się Cesarstwo Austro-Węgierskie, nastąpił upadek monarchii w Niemczech i caratu w Rosji. Po 1918 roku nastąpiła przebudowa mapy politycznej Europy. W jej wyniku, po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodłegłość.

Wystawa prezentuje różne pamiątki z okresu I wojny światowej. Obok militariów (szabli, bagnetów, hełmu) można zobaczyć pocztówki, karty korespondencyjne ze stemplami cenzury wojskowej, znaczki pocztowe emitowane m.in. dla okupowanych ziem polskich, mapy frontów, korespondencję jeńca wojennego itp. Ciekawostką są niewątpliwie fotografie mieszkańców Praszki z lat 1914-1918, czy pamiętnik Jana Krzemińskiego, w którym opisał wydarzenia z tego okresu.

Wystawa pochodzi ze zbiorów: Dariusza Gołka, Leszka Krzyżanowskiego, Stanisława Łastówki, Mieczysława Sołtysiaka, I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce oraz Muzeum w Praszce.

Wystawa czynna jest od 24 lipca do 5 października 2014 roku.
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY