Jesteśmy dla ludzi
potrzebujących wsparcia,
pomagamy mierzyć dalej, widzieć więcej.
Z nami każdy krok daje możliwości.

W dnu 6 listopada 2013 roku uroczyście otwarto Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie. W nowo remontowanym budynku po byłej szkole podstawowej od początku lipca br. funkcjonuje nowa placówka, która swoim wsparciem obejmuje osoby dorosłe mające trudności w prawidłowym funkcjonowaniu w życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym.

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy przywitał zaproszonych gości słowami: „Dzisiejszy dzień jest szczególnym świętem dla nas wszystkich, bowiem zauważamy potrzebę pomocy drugiemu człowiekowi i każdy z nas dokładnie wie, że to właśnie człowiek jest najważniejszy”.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz: Urzędu Wojewódzkiego w Opolu Pan Michał Ozon, Pani Joanna Niedźwiedź – PFRON Opole, Pan Stanisław Belka – Wicestarosta Oleski wraz z szefami jednostek powiatowych i radnymi, władz gminnych z Burmistrzem Praszki Jarosławem Tkaczyńskim, Zastępca – Danutą Janikowską, Przewodniczącym Rady Bogusławem Łazikiem oraz radni Rady Miejskiej w Praszce. Na takiej uroczystości nie mogło zabraknąć również przedstawiciela Sejmiku Województwa radnego Kryspina Nowaka i władz samorządowych z sąsiednich gmin, dyrektorów i kierowników ośrodków pomocy społecznej, a także przedstawicieli zaprzyjaźnionych Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domów Samopomocy z powiatu oleskiego i kluczborskiego. Byli obecni rodzice/opiekunowie podopiecznych, podopieczni i pracownicy placówki.

W czasie wystąpienia Burmistrz Praszki Pan Jarosław Tkaczyński przedstawił krótką historię powstania Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie. Podziękował władzom województwa za sfinansowanie wydatków związanych z remontem oraz wyposażeniem placówki oraz wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnej realizacji tego zadania.

Po wystąpieniach Burmistrza oraz gości zaproszonych na scenie zaprezentowali się podopieczni ŚDS-u, którzy przedstawili inscenizację wyprawy górskiej z przewodnim hasłem całej uroczystości otwarcia: RAZEM ZDOBĘDZIEMY KAŻDY SZCZYT.

Zaszczytnego przecięcia wstęgi dokonali: przedstawiciel Wojewody Opolskiego i Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia pan Michał Ozon, Burmistrz Praszki pan Jarosław Tkaczyński, zastępca Burmistrza Praszki pani Danuta Janikowska oraz przedstawiciel rodziców pani Jadwiga Stasiak. Następnie nowo oddany budynek został poświęcony przez księdza proboszcza Mieczysława Papiernika.

DSC_0314.jpeg DSC_0318.jpeg DSC_0241.jpeg DSC_0259.jpeg
DSC_0267.jpeg DSC_0269.jpeg DSC_0277.jpeg DSC_0304.jpeg