Poniżej publikujemy informację o organizacji gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów 7 kwietnia 2024 r.

PDFinf20280328.pdf (270,25KB)