W dniu 26.03.2024 r., o godz. 12:00 w Muzeum w Praszce odbędzie się LXIII/2023 Sesja Rady Miejskiej w Praszce.

Proponowany porządek obrad:

 1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej LXII sesji Rady Miejskiej.
 4. 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. 5. Informacja Burmistrza Praszki.
 6. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2024 rok.

  PDFUchwała.Projekt.LXIII.2024.2024.03.26- zmiany w budżecie Gminy Praszka.pdf (252,26KB)

 7. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

  PDFUchwała.Projekt.LXIII.2024.2024.03.26- WPF.pdf (256,67KB)

 8. 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej.

  PDFUchwała.Projekt.LXIII.2024.2024.03.26- zmieniająca uchwałę ws. ustalenia ekwiwalentu dla strażaka ratownika.pdf (172,94KB)

 9. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Praszka na rok 2024.

  PDFUchwała.Projekt.LXIII.2024.2024.03.26- program opieki nad zwierzętami.pdf (378,82KB)

 10. 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Praszka.

  PDFUchwała.Projekt.LXIII.2024.2024.03.26- zmieniająca uchwałę ws. uchwalenia statutu.pdf (179,06KB)

 11. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania planu ogólnego Gminy.

  PDFUchwała.Projekt.LXIII.2024.2024.03.26- ws. przystapienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Praszka.pdf (171,12KB)

 12. 12. Zapytania i wolne wnioski
 13. 13. Sprawy różne.
 14. 14. Zakończenie obrad.