W dniu 29.02.2024 r., o godz. 10:00 w Muzeum w Praszce odbędzie się LXII/2023 Sesja Rady Miejskiej w Praszce.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej LXI sesji Rady Miejskiej.
 4. 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. 5. Informacja Burmistrza Praszki.
 6. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2024 rok.

  PDFUchwała.Projekt.LXII.2024.2024.02.29- ZMIANY W BUDŻECIE.pdf (253,62KB)

 7. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

  PDFUchwała.Projekt.LXII.2024.2024.02.29- WPF.pdf (256,47KB)

 8. 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej.

  PDFUchwała.Projekt.LXII.2024.2024.02.29- ekwiwalent pienięzny dla strażaka ochotnika.pdf (173,81KB)

 9. 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zaprojektowania i wykonania oświetlenia miejsc publicznych, znajdujących się na osiedlu Kopernika w Praszce.

  PDFUchwała.Projekt.LXII.2024.2024.02.29- ws. rozpatrzenia petcyji dotyczacej oświetlenia na osiedlu Kopernika.pdf (173,35KB)

 10. 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utwardzenia nawierzchni ulicy Dojazdowej w miejscowości Przedmość.

  PDFUchwała.Projekt.LXII.2024.2024.02.29- ws. rozpatrzenia petcyji dotyczacej utwardzenia nawierzchni ulicy Dojazdowej w Przedmościu.pdf (170,93KB)

 11. 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej remontu drogi gminnej – ul. Główna 87/89 w Przedmościu.

  PDFUchwała.Projekt.LXII.2024.2024.02.29- ws. rozpatrzenia petcyji dotyczacej remontu ul. Głównej w Przedmościu.pdf (171,91KB)

 12. 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego naprawy nawierzchni drogi gminnej Brzeziny- Strojec.

  PDFUchwała.Projekt.LXII.2024.2024.02.29- ws. rozpatrzenia wniosku dot. naprawy drogi gminnej Brzeziny- Strojec.pdf (172,39KB)

 13. 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.

  PDFUchwała.Projekt.LXII.2024.2024.02.29- powołanie komisji statutowej.pdf (169,94KB)

 14. 14. Zapytania i wolne wnioski.
 15. 15. Sprawy różne.
 16. 16. Zakończenie obrad.