W wyniku spływu wody opadowej w Gorzowie Śląskim na Prośnie może zostać przekroczony stan ostrzegawczy.

Komunikat jest ważny od 20-02-2024 19:06:00 do 21-02-2024 10:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania