ANKIETA DOTYCZĄCA ILOŚCI ZAGOSPODAROWANYCH BIOODPADÓW W KOMPOSTOWNIKU PRZYDOMOWYM

Szanowni mieszkańcy:

  • Z uwagi na obowiązek osiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu przez gminę, udostępniamy do wypełnienia przez mieszkańców naszej gminy ankietę, która dotyczy zagospodarowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym.
    Dane zawarte w ankiecie będą wykorzystywane przez Urząd Miejski w Praszce przy obliczaniu osiągniętego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, w związku z nowymi zasadami obliczenia poziomów recyklingu (rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r.).
  • Urząd Miejski w Praszce będzie przeprowadzał ankietę również telefonicznie.
  • Ankieta skierowana jest do mieszkańców, którzy nie korzystają z usługi wywozu pojemnika na bioodpady jednocześnie posiadających kompostownik przydomowy.
  • Ankietę należy wypełnić do 29 lutego 2024 r.

Do pobrania:
PDFANKIETA.pdf (147,95KB) - wersja do druku
DOCXANKIETA.docx (18,25KB) - wersja do wypełnienia w komputerze