Dnia 7 maja 2012 roku w salach Muzeum w Praszce odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Praszce dla uczczenia 620. rocznicy nadania praw miejskich Praszce. Uroczystość zgromadziła szerokie grono zaproszonych gości, m.in. Wicestarostę Oleskiego Stanisława Belkę, Artura Tomalę – burmistrza Gorzowa Sląskiego, Tomasza Kąckiego – wójta Mokrska, Magdalenę Majkowską – sekretarza Urzędu Miejskiego w Wieluniu, Mariannę Krzykawiak – sekretarza Urzędu Gminy w Rudnikach, radnych powiatowych i miejskich, dyrektorów jednostek samorządowych z gminy Praszka oraz mieszkańców miasta.
Uroczystą Sesję otworzył: Bogusław Łazik – Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Jarosław Tkaczyński – Burmistrz Praszki. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy na ręce włodarzy naszej gminy składali gratulacje z okazji obchodzonego jubileuszu.

W następnym punkcie programu zgromadzeni wysłuchali dwóch referatów:
1.dr. Zbigniewa Szczerbika – "Wierusz-Kowalscy – założyciele miasta Praszki"
2.dr. Jarosława Eichstaedta – "Strój szlachecki i ludowy na Ziemi Wieluńskiej".
po wysłuchaniu referatów odbył się koncert w wykonaniu Praszkowian: Agnieszki Pyzalskiej i Michała Jędryszka.

Następnym punktem programu obchodów jubileuszowych było wręczenie Nagród Burmistrza Praszki "PRASZKOWSKIE KOZIOŁKI". W tym roku nagrody otrzymali:
Dariusz Garncarek
Jan Meroń
Zespół Muzyczny Pajujo
„Magiczne Zacisze” Origami i Bibułkarsko

Na zakończenie Pani Irena Szczepańska – Dyrektor Muzeum w Praszce – dokonała uroczystego otwarcia jubileuszowej wystawy zatytułowanej „Karty z dziejów Praszki. 620 lat nadania praw miejskich”