PP-U „GOSKOM” informuję mieszkańców miejscowości Strojec, Brzeziny, Prosna oraz Tokary że od kilku dni na Ujęciu wody w Strojcu rejestrujemy znacznie zwiększone zużycie wody. Przyczyną tego może być awaria sieci wodociągowej, awaria przyłącza wodociągowego lub awaria instalacji wodociągowej w budynku mieszkalnym, gospodarczym lub na terenie posesji. Pracownicy PP-U „Goskom” przeprowadzają kontrolę sieci wodociągowej na terenie powyższych miejscowości. Zwracamy się do Państwa z prośbą o zwrócenie uwagi na przyłącza i instalacje w posiadanych budynkach, szczególnie w tych niezamieszkałych. Wszelkie zauważone nieprawidłowości prosimy zgłaszać do PP-U „GOSKOM” telefonicznie pod numery telefonów:  34 359 11 75 lub  662 227 597.