EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA 2011
"KAMIENIE MILOWE"
W MUZEUM W PRASZCE W DNIU 17.09.2011 r.

Muzeum w Praszce już kolejny raz wzięło udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa. Dnia 17 września 2011 roku odbyło się VII Ogólnopolskie Seminarium Numizmatyczne pt. "Materiały używane do produkcji pieniądza". Udział w nim wzięli numizmatycy z całej Polski, m.in. z Bielska-Białej, Częstochowy, Gdańska, Krakowa, Radomia, Radomska, Suwałk, Warszawy, Wrocławia. Na Seminarium wygłoszono 10 referatów, m.in..: dr Zbigniew Szczerbik - " Od płacidła do pieniądza kruszcowego", dr. Kazimierz Choroś -"Wydobywanie srebra i złota na Śląsku na potrzeby mennic księstw Piastów Śląskich", Rafał Janke - "Moneta miedziana za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego", Józef Medwid -"Papier – podstawowy produkt do wytwarzania banknotów", Alojzy Biernat -"Moneta ceramiczna", dr. Jarosław Dutkowski – "Pojawienie sie złota w mennictwie polskim epoki nowożytnej", dr. Walerian Piotrowski -"Pieniądz elektroniczny w Polsce".

Podczas Seminarium została uroczyście otwarta wystawa pt. "Od płacidła do pieniądza elektronicznego". Ideą wystawy jest pokazanie milowego kroku w rozwoju pieniądza od jego początków do dnia dzisiejszego. Eksponaty prezentują różne formy i kształty pieniądza od płacideł (skórki zwierząt, kawałki bursztynu, soli, pręty żelazne, płótno, jedwab itp) poprzez monety (antyczne, średniowieczne, nowożytne i współczesne) do pieniądza papierowego (banknoty, bony, czeki, akcje i obligacje). Zakończeniem jest pokazanie współczesnych form pieniądza w postaci kart bankomatowych czy kredytowych. Na wystawie można zobaczych także różne materiały z jakich wykonywano pieniędze: od złota, srebra, brązu do miedzi, szkła, papieru, jedwabiu, porcelany.

Ostatnim punktem programu była wycieczka. W tym roku uczestnicy mieli okazję zwiedzenia gminy Praszka, w tym: Kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Praszce, Sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej w Praszce wraz z Kalwarią na "Makowym Wzgórzu", cmentrza żydowskiego oraz pomnika wystawionego w miejscu tragicznej śmierci właściciela praszkowskich dóbr Stanisława Jana Potockiego w 1882 roku, w lesie strojeckim.

P1030296.jpeg P1030328.jpeg P1030333.jpeg
P1030355.jpeg P1030361.jpeg P1030379.jpeg
P100882.jpeg P100884.jpeg P100885.jpeg