Poniżej publikujemy treść informacji o środkach bezpieczeństwa i postępowaniu na wypadek awarii przemysłowej na terenie Terminala Przeładunkowego Gazu Płynnego ELKOM-GAZ w Przedmościu

PDFinformacja o srodkach bezpieczenstwa.pdf (196,65KB)