Dnia 9 maja 2011 roku, z inicjatywy Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi odbyło się w ramach cyklu "Historia lokalna...." spotkanie z dr. Józefem Musiołem pt. "Dlaczego zwycięskie III Powstanie Śląskie. W 90. rocznicę zrywu powstańczego Ślązaków". Przybyli na spotkanie goście mieli okazję zapoznać się z ważnym fragmentem historii Polski i Górnego Śląska z lat 1919-1921 przedstawionego przez wybitnego przedstawiciela polskiej palestry, człowieka zasłużonego dla polskiej kultury, badacza historii Śląska.

Józef Musioł – urodził się w 1933 roku w Połomi, w rodzinie o tradycjach powstańczych. Doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, literat – członek Zwiążku Literatów Polskich – autor wielu publikacji poświęconych historii i współczesności Górnego Śląska, w tym m.in.: Ślązacy (Katowice 1987). Ludzie tej ziemi (Warszawa 1980), Temida w III Powstaniu Śląskim (Katowice 2001), Dramat historii i nasza codzienność w oczach Ślązaka (2008). Założyciel i przewodniczący Stowarzyszenia Sędziów Sądu Najwyższego w stanie spoczynku. Pełnił funkcję zastępcy Dyrektora Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Prezes Towarzystwa Przyjaciół Śląska w Warszawie, Przewodniczący Rady Programowej Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. St. Hadyny. Dr J. Musiał był wielokrotnie odznaczany, m.in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komadorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Organizatorami tego spotkania byli:
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
Starostwo Powiatowe w Oleśnie
Urząd Miejski w Praszce

Po prelekcji dokonano uroczystego otwarcia wystawy zorganizowanej przez Muzeum w Praszce pt. "90. rocznica plebiscytu i powstań śląskich". Na wystawie zaprezentowano druki, ulotki plebiscytowe, dokumenty, mapy, pieniądze zastępcze, walory filatelistyczene, fotografie związane z Powstaniami Śląskimi i Plebiscytem. Na szczególną uwagę zasługują zabytki związane z udziałem mieszkańców Gminy Praszka i Powiatu Oleskiego w wydarzeniach na Górnym Śląsku w latach 1919-1921.

Zgromadzone na wystawie eksponaty pochodzą ze zbiorów: Stanisława Łastówki, Andrzeja Musiała i Muzeum w Praszce. Wystawa będzie czynna do sierpnia 2011 roku.

P1020022.jpeg P1020062.jpeg skan 3 004.jpeg skan 3 015.jpeg