Informujemy, że Gmina Praszka posiada 1 laptop, który został zwrócony przez ucznia obecnej klasy IV, a zakupiony był w ramach programu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.

Osoba zainteresowana jego pozyskaniem proszona jest o złożenie wniosku „oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 7 lub załącznikiem nr 8” oraz dokumentów poświadczających, że członek rodziny (w linii prostej: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) pracowali niegdyś w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PGR w Urzędzie Miejskim w Praszce (sekretariat) do dnia 12 grudnia 2023 r. do godz. 15.00.

Decyduje kolejność zgłoszeń (kompletnych).

Osobą do kontaktu jest: Danuta Janikowska tel. 34-3591-009 wew. 120

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Poniżej publikujemy: