Burmistrz Praszki oraz Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają instytucje publiczne, przedsiębiorców, związki wyznaniowe, stowarzyszenia, fundacje oraz inne osoby prawne i fizyczne do wzięcia udziału w I edycji konkursu „Profilaktyk Roku 2023”

Konkurs „Profilaktyk Roku 2023” ma na celu uhonorowanie działań profilaktycznych i terapeutycznych, realizowanych na rzecz mieszkańców gminy Praszka.

Tytuł przyznawany będzie każdego roku w kategorii indywidualnej – osoba oraz zespołowej instytucja. Kandydatów do tytułu „Profilaktyk Roku 2023 ”mogą zgłaszać: instytucje publiczne, przedsiębiorcy, związki wyznaniowe, stowarzyszenia, fundacje oraz inne osoby prawne i fizyczne, realizujące działania w obszarze profilaktyki i terapii uzależnień. Każdy podmiot uprawniony może zgłosić 1 kandydata w kategorii indywidualnej oraz 1 instytucję w kategorii zespołowej.

Zgłoszenia kandydatur na formularzu zgłoszeniowym do tytułu „Profilaktyk Roku” należy dokonać  osobiście w zamkniętej kopercie, w terminie do 12 stycznia 2024 r. w biurze Pełnomocnika Burmistrza ds. PiRPA Urzędu Miejskiego w Praszce, ul. Plac Grunwaldzki 13, pokój Nr 3 z dopiskiem „Profilaktyk Roku 2023” ale tylko w czwartki lub codziennie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Praszce Plac Grunwaldzki 13 też z dopiskiem „Profilaktyk Roku 2023”.

Załączniki:
Formularz zgłoszenia kandydata - DOCXformularz zgłoszenia Profilaktyk. 2023.docx (16,83KB)
Wzór uchwały Zarządu - DOCXWZOR-UCHWALY-ZARZADU.docx (13,33KB)
Klauzula Informacyjna RODO - PDFKlauzula - RODO 2023.pdf (110,16KB)