Podmioty posiadające aktualne zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Praszka wraz z transportem nieczystości ciekłych do oczyszczalni ścieków:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „GOSKOM” Spółka z o.o.
ul. Powstańców Śl. 23,
46-320 Praszka
tel. 34 359-11-75
www.goskom.pl

Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim Sp. z o. o.
ul. Towarowa 4
46-310 Gorzów Śląski
Biuro Obsługi Klienta:34 359-40-70
e-mail: zuk@gorzowslaski.pl

MK Service Maciej Kasprzycki
u
l. Targowa 5,
46-325 Rudniki
tel: 665-108-874, 697-194-673

PPHU "Kamar" Mariusz Sosnowski
Młyny 28
46-325 Rudniki
tel. 667-595-267