Nazwa imprezy: Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
Data i miejsce imprezy:

22.05.2010 o godzinie 14:00
Strojec

Organizator:

ZOMG ZOSP RP w Praszce, OSP Brzeziny

Dodatkowe informacje: W miejscowości Strojec odbędą Się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze.
W zawodach uczestniczyć będą Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze oraz Drużyny OSP z Gminy Praszka