W dniu 07 maja 2010 r. odbyła się XXXIX/2010 uroczysta sesja Rady Miejskiej w Praszce związana z obchodami Dni Praszki. Podczas sesji która odbywała się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu Rada Miejska podjęła uchwałę o o nadaniu Honorowego Obywatela Miasta Praszki Panu Adamowi Bilskiemu wieloletniemu komendantowi OSP w Praszce.

Po zakończeniu sesji przewodniczący Kapituły Nagrody Praszkowski Koziołek Pan Krzysztof Pietrzyński odczytał nominowanych do tej corocznej nagrody. Nagrodę Praszkowski Koziołek otrzymali:
Zespół Ludowy "Prosna"
Pani Krystyna Preś
Pan Jan Ryglewski
Pan Krzysztof Knaga
Nagrody wręczył Burmistrz Praszki.

Następnie Burmistrz Praszki Pan Jarosław Tkaczyński oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Bogusław Łazik wręczyli nagrody laureatom Konkursu Wiedzy o Praszce dla uczniów szkoł gimnazjalnych.

Nagrodzeni zostali:
I miejsce - Olga Grajek
II miejsce - Beniamin Sosnowski
III miejsce - Mateusz Raj

Po części oficjalnej odbyły się występy sekcji wokalnej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu a następnie dyrektor Muzeum w Praszce Pani Irena Szczepańska przedstawiła referat z okazji jubileuszu XXX lecia Muzemu w Praszce.

Po wystąpniu Pani Dyrektor i okolicznościowych przemówieniach osób zaproszonych w Muzeum w Praszce odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pt. "Skarby muzealnych magazynów" ze zbiorów Muzeum w Praszce.

P1020181.jpeg P1020184.jpeg P1020185.jpeg
P1020198.jpeg P1020200.jpeg P1020204.jpeg
P1020211.jpeg P1020242.jpeg P1020244.jpeg
P1020247.jpeg P1020248.jpeg P1020252.jpeg
P1020257.jpeg P1020259.jpeg P1020280.jpeg