program_regionalny.jpeg herb-opolskie.jpeg praszka.jpeg uexefrr_lxkolor.gif

W sierpniu 2009 r. rozpoczęła się realizacja inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Lachowskie – Marki – Wierzbie w gminie Praszka”. Inwestycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Koszt całego zadania wynosi 3.002.187,61 zł, z czego dotacja ze środków Unii Europejskiej opiewa na kwotę 2.517.638,46 zł co stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych zadania. Pozostała część środków finansowych pochodzić będzie z budżetu Gminy Praszka.

W październiku został ukończony I etap inwestycji tj. odcinek drogi od miejscowości Lachowskie do Marek o długości ok. 1 km. Pozostała część zadania zostanie ukończona do końca września 2010 r. Całkowita długość przebudowywanej drogi to 4,374 km. Budowę realizuje firma MEGA BRUK z Kłobucka.

P1010768.jpegP1010770.jpeg
P1010771.jpegP1010782.jpeg