We wrześniu 2009 r. rozpoczęła się realizacja inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Praszka w miejscowościach Szyszków, Wygiełdów, Praszka ul. Pilawy, gm. Gorzów Śl. w miejscowościach Gorzów Śląski ul. Oleska, Jastrzygowice oraz w gm. Radłów miejscowość Kościeliska”. Inwestycja realizowana jest wspólnie przez Gminę Praszka, Gminę Gorzów Śląski i Gminę Radłów a finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Koszt całego zadania to 8.018.890,98 zł, z czego dotacja ze środków Unii Europejskiej wynosi 3.994.314,02 zł co stanowi 54,7 % kosztów kwalifikowanych zadania. Pozostała część środków finansowych pochodzić będzie z budżetu Gminy Praszka, Gminy Gorzów Śląski i Gminy Radłów.

Obecnie trwają prace przy realizacji I etap inwestycji na terenie gminy Praszka tj. budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szyszków i Praszka ul. Pilawy. Budowę realizuje Firma Instalacji Sanitarnej „POLAN” Krzysztof Polak z Praszki a koszt budowy powyższego etapu wynosi 1.641.831,93 zł. Zakończenie prac przewidziane jest na koniec sierpnia 2010 r. II etap tj. budowa kanalizacji sanitarnej w Wygiełdowie zostanie zrealizowana na przełomie 2010 r. – 2011 r.

Równolegle trwają prace w gminie Gorzów Śląski przy realizacji I etapu zadania tj. budowy kanalizacji sanitarnej w Gorzowie Śl. ul Oleska i Jastrzygowicach.

Szyszków.jpegSzyszków - 2.jpeg
Szyszków -3.jpeg