Od dnia 28-12-2009 r. pod adresem http://www.biblioteka.praszka.pl/ jest dostępny katalog zbiorów Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Praszce.

W katalogu znajdują się zbiory zakupione przez biliotekę począwszy od 2001 roku co stanowi około 8400 pozycji. Pozostała część księgozbioru jest na bieżąco uzupełniana.