Informacja

Poniżej publikujemy informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przewiertu sterowanego pod dnem rzeki Prosna km 193+756 w obrębie miejscowości Gorzów Śląski/Szyszków, gmina Gorzów Śląski/Praszka w ramach zadania „Projekt budowy telekomunikacyjnej linii kablowej - światłowodowej”

Szczegóły w załączniku:
PDFPO.ZUZ.2.4210.199.2023.AC_informacja.pdf (171,33KB)
XADESPO.ZUZ.2.4210.199.2023.AC_informacja.BES.pdf.xades (233,63KB)