logo FERPOpolskieUE.png

W lipcu br. dokonano końcowego odbioru robót budowlanych przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Praszce oraz utworzenie siłowni zewnętrznej na osiedlu Kopernika w celu aktywizacji społecznej mieszkańców Gminy Praszka”.

Oficjalne otwarcie obiektu nastąpi 4 września 2023.

Prace były realizowane w okresie od 24.03.2023 r. do 21.07.2023 r.

W ramach projektu wykonane były dwa zadania w formie zaprojektuj i wybuduj.

Opis działań zrealizowanych w ramach projektu:

 1. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Praszce:
  1. Mechaniczna rozbiórka istniejącej nawierzchni asfaltowej i betonowej,
  2. Rozbiórka istniejących krawężników betonowych,
  3. Mechaniczna rozbiórka nawierzchni betonowej,
  4. Wykonanie robót ziemnych z korytowaniem pod boisko i nawierzchnię rekreacyjną,
  5. Wykonanie warstw podbudowy pod obiekty sportowe (z warstwami filtracyjnymi, konstrukcyjnymi i wyrównującymi),
  6. Wykonanie nieprzepuszczalnej nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej pod nawierzchnię sportową właściwą,
  7. Niwelacja, ukształtowanie terenu przyległego do przebudowywanego boiska i placu rekreacyjnego,
  8. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia pod boiskiem i terenem rekreacyjnym,
  9. Wykonanie odwodnienia boiska i placu rekreacyjnego,
  10. Wykonanie sportowej modułowej nawierzchni polipropylenowej boiska z elementów płytek łączonych na zamek,
  11. Wykonanie liniowania boisk,
  12. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej placu rekreacyjnego przy boisku,
  13. Wykonanie fundamentów betonowych pod elementy wyposażenia boiska (m.in. slupy do koszykówki, pilkochwyty), ogrodzenie oraz elementy małej architektury (m.in. kosze na śmieci, ławki),
  14. Zakup i montaż wyposażenia:
   1. piłkochwyty;
   2. ogrodzenie;
   3. 4 slupy do koszykówki z tablicami i obręczami;
   4. 2 bramki do piłki ręcznej;
   5. siatka ze słupkami do gry w piłkę siatkową;
   6. elementy malej architektury: 6 ławek wandaloodpornych oraz 2 kosze na śmieci.
 2. Utworzenie siłowni zewnętrznej na osiedlu Kopernika w Praszce:
  1. Roboty ziemne związane z wykonaniem koryta pod warstwy podbudowy i nawierzchnię planowanej siłowni,
  2. Wykonanie warstw podbudowy pod obiekt sportowy (z warstwami filtracyjnymi, konstrukcyjnymi i wyrównującymi),
  3. Niwelacja, ukształtowanie terenu przyległego do siłowni,
  4. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia pod siłownią,
  5. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej siłowni,
  6. Wykonanie fundamentów betonowych pod elementy wyposażenia siłowni oraz elementy małej architektury - ławki, tablica informacyjna na regulamin,
  7. Zakup i montaż urządzeń, tj.:
   1. Wyciąg górny+ pylon+ wyciskanie siedząc - 1 kpl.
   2. Prasa nożna+ pylon+ wioślarz -1 kpl.
   3. Jeździec -1 kpl.
   4. Orbitek -1 kpl.
   5. Twister+ wahadło - 1 kpl.

Inwestycja zrealizowana w ramach: „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020”

Całkowity koszt projektu: 932 481,10 zł

Dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 500 000,00 zł

Budżet Gminy Praszka: 432 481,10 zł