W dniu 15 maja 2010 roku w Muzeum w Praszce z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów odbyła się V Noc Skarbów zatytułowana "Celtowie na Śląsku", podczas której dr Marek Bednarek z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, wygłosił prelekcję połączoną z pokazem multimedialnym na w/w temat.

Zwiedzający mieli jedyną okazję zapoznania się nie tylko z historią i osiągnięciami Celtów, ale również zapoznanie się z zabytkami celtyckimi pozyskanymi podczas prac wykopaliskowych w Nowej Cerekwi. Do najciekawszych prezentowanych eksponatów można zaliczyć złote i srebrne monety celtyckie, liczne ozdoby oraz ceramikę.

Celtowie na Sląsku 1.jpeg Celtowie na Sląsku 2.jpeg Celtowie na Śląsku 3.jpeg Celtowie na Śląsku 4.jpeg