Praszka na żywo - widok z kamery

Miasto i Gmina Praszka

Informacja o zamknięciu dr.woj. nr 487 Olesno-Boroszów  

in_TEXT_ernal">Clipboard01.jpeg
in_TEXT_ernal

 

 

 

Ogłoszenia i Komunikaty Urzędu Miejskiego w Praszce

Nowy system gospodarowania odpadami

Miasto i Gmina Praszka

Obwieszczenie

Konkurs ofert, którego przedmiotem jest wybór trzech dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Praszka.

Trener Pracy moją szansą!

Informacja dotycząca ważności decyzji w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

Osiągnięte w 2013 r. poziomy recyklingu:

Miejsca zagospodarowania odpadów

Podmiot odbierający odpady komunalne

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Miasto i Gmina Praszka

Harmonogram odbioru odpadów

Uchwały Rady Miejskiej dotyczące systemu gospodarki odpadami

 

Zamówienia publiczne Gminy Praszka

Sprzedaż, wycena i dzierżawa nieruchomości
stanowiących własność Gminy Praszka

BRAK OFERT!