Urząd Miejski w Praszce
Pl. Grunwaldzki 13
46-320 Praszka


Ogłasza nabór wniosków

o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Praszka

 


Beneficjentami środków mogą być

  1. osoby fizyczne, będące właścicielami, albo użytkownikami wieczystymi nieruchomości;
  2. jednostki sektora finansów publicznych;
  3. wspólnoty mieszkaniowe;
  4. przedsiębiorcy

Kwota środków przeznaczona na dotacje w ramach niniejszego naboru:
50 000 zł,

Termin składania wniosków : od 18.08.2014 r. do 31.08.2014 r.
Okres realizacji zadań : do 30.11.2014 r.


Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane !
Wszystkie wnioski powinny spełniać wymagania określone w „Regulaminie udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Praszka na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska, polegających na usuwaniu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy Praszka”, który można pobrać z witryny internetowej PDFU357-XLII-2014.pdf (239,36KB).

Kontakt Urząd Miejski w Praszce tel. 34 35 92 45.

Załącznik:
DOCXWniosek (27,89KB)