Praszka jest gminą otwartą dla inwestorów. Istnieją tutaj dobre warunki do inwestowania i nawiązywania kontaktów. Tereny budzące zainteresowanie inwestorów położone są zarówno na obrzeżach miasta, jak i na obszarach wiejskich. Przeznaczone są one pod działalność przemysłową i rolniczą. Inwestorowi, który rozpocznie działalność na terenie gminy oferujemy pomoc w załatwianiu formalności urzędowych. W Urzędzie Miejskim potencjalni inwestorzy znajdą informacje o wolnych obiektach i terenach, pomoc w załatwianiu niezbędnych formalności, wykaz firm działających na terenie gminy oraz doradztwo.

Zalety Gminy Praszka:

  • Korzystne położenie geograficzne na styku województw opolskiego, łódzkiego i śląskiego
  • Dogodny dostęp do infrastruktury komunikacyjnej, w tym bliskość ważnych autostrad, dróg ekspresowych i krajowych
  • Dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej
  • Atrakcyjne tereny z dostępem do infrastruktury technicznej