Starosta Oleski zawiadamia o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego obrębów ewidencyjnych: 0001-Aleksandrów, 0002-Brzeziny, 0004-kik, 0005-Kowale, 0006-Kowale-Parcela, 0007-Kozioł, 0008-Kiczmachów, 0009-Kuźniczka, 0011-Prosna, 0012-Przedmość, 0013-Rosochy, 0014-Rozterk, 0015-Skotnica, 0017-Strojec, 0018-Szyszków, 0019-Tokary.

Każdy, czyjego inetresu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu, może w okresie wyłożenia projektu zgłaszać uwagi do tych danych.

Szczegóły w załączniku:
PDFZawiadomienia