Poniżej publikujemy projekt "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Praszka".

PDFProjekt programu