Poniżej publikujemy informację w sprawie podziału środków finansowych na dotacje z budżetu Gminy Praszka w wyniku konkursu na realizację zadania publicznego pn. "Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Praszka".

Szczegóły w załączniku:
PDFinf20130227.pdf (256,96KB)