Zawiadamia się, że została wydana przez Burmistrza Praszki decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego przewidzianego do realizacji w Przedmościu polegającego na budowie stacji transformatorowej 15/04 kV wraz z włączeniem do sieci SN i NN.

Szczegóły w załączniku: PDFObwieszczenie (29,02KB)