• Ochotnicze Straże Pożarne

   
 • Zespół Folklorystyczny "PROSNA"
  Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
  ul. Kościuszki 23
  46-320 Praszka
  Kierownik artystyczny: Stefania Szukała
  Kierownik zespołu: Ewa Śliwińska
   
 • Towarzystwo Przyjaciół Praszki
  ul. Senatorska 24
  46-320 Praszka
  Przewodnicząca: Iwona Nalichowska
   
 • Praszkowskie Towarzystwo Gospodarcze
  Plac Grunwaldzki 12
  46-320 Praszka
  tel. (034) 358 84 92
  KRS NR 0000037887
  Nr konta: 91 8269 0007 2000 0000 1610 0001 - BS Praszka
  Prezes: Włodzimierz Filipowicz
   
 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
  Koło Praszka
  ul. Mickiewicza 8a
  46-320 Praszka
  Przewodniczący: Adam Łucki
   
 • Polski Związek Wędkarski
  ul. Mickiewicza 8a
  46-320 Praszka
  dyżur: piątek 15.00 - 17.00
  Prezes: Marian Mysiura
   
 • Polski Związek Harcerstwa Polskiego
  ul. Boczna 4
  46-320 Praszka
  Komendant: Grzegorz Nowałka
   
 • Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
  Oddział Praszka, Sekcja Praszka
  46-320 Praszka
  Prezes Sekcji: Adam Wiecha
   
 • Zakładowy Klub Sportowy "MOTOR"
  ul. Sportowa 7
  46-320 Praszka
  tel. (034) 35 91 190
  Prezes: Sławomir Poranek
   
 • Ludowy Klub Sportowy "Budowlani" w Strojcu
  Prezes: Krzysztof Knaga
   
 • Związek Kombatantów Polskich i Byłych Więźniów Politycznych
  dyżur w środy od godz. 9.00 - 11.00 w UMiG Praszka
  Prezes: Genowefa Fornalczyk
   
 • Ludowy Klub Sportowy w Przedmościu
  Prezes: Paweł Mieszkalski
   
 • Ludowy Klub Sportowy BASKET
  ul. Senatorska 25
  46-320 Praszka
  Prezes: Jerzy Trzeciak
   
 • Uczniowski Klub Sportowy "Lider" przy Gimnazjum Publicznym w Praszce
  46-320 Praszka
  ul. Listopadowa 18
  Prezes: Janusz Tobiś
   
 • Uczniowski Klub Sportowy "Tuptuś" przy ZPS w Strojcu
  Strojec
  ul. Szkolna 6
  Prezes: Leszek Kałwak
   
 • Uczniowski Klub Sportowy "Iskra" przy PSP w Kowalch
  Kowale
  ul. Szkolna 1
  Prezes: Lidia Kowalska-Owczarek
   
 • Koło Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego przy Muzeum w Praszce
  Plac Grunwaldzki 15
  46-320 Praszka
   
 • Związek Nauczycielstwa Polskiego
   
 • Teatr Obrzędowy ze Strojca
   
 • Rodziny Katolickie
   
 • Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół
  przy Zespole Placówek Specjalnych
  ul. Fabryczna 1
  46-320 Praszka
  tel. (034) 359 14 13
  Kierownik: Anna Trzeciak
   
 • Stowarzyszenie Inicjatywa Wobec Zagrożeń NEPSIS
  Plac Grunwaldzki 9
  46-320 Praszka
  Prezes: Iwona Gorczyńska
   
 • Praszkowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich NASZA SZANSA
  Plac Grunwaldzki 9
  46-320 Praszka
  Prezes: Piotr Zybura