• Ochotnicze Straże Pożarne

   
  • OSP Praszka
   ul. Powstańców Śląskich 17
   46-320 Praszka
   Prezes: Janusz Jarząb
  • OSP Kowale
   ul. Szkolna 4
   Kowale
   Prezes: Artur Nanatkiewicz
  • OSP Strojec
   ul. Częstochowska 33
   Strojec
   Prezes: Amadeusz Rzepka
  • OSP Przedmość
   ul. Główna 24
   Przedmość
   Prezes: Mateusz Janicki
  • OSP Brzeziny
   Brzeziny 85
   Prezes: Michał Gierak
  • OSP Gana
   Gana 103
   Prezes: Łukasz Sieradzki
  • OSP Skotnica
   Skotnica 22
   Prezes: Michał Bardelski
  • OSP Wygiełdów
   Wygiełdów 22
   Prezes: Ryszard Pawlica
  • OSP Wierzbie
   Wierzbie 57
   Prezes: Łukasz Jarząbek
    
 • Zespół Folklorystyczny "PROSNA"
  Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
  ul. Kościuszki 23
  46-320 Praszka
  Kierownik artystyczny: Stefania Szukała
  Kierownik zespołu: Ewa Śliwińska
   
 • Towarzystwo Przyjaciół Praszki
  ul. Senatorska 24
  46-320 Praszka
  Przewodnicząca: Iwona Nalichowska
   
 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
  Koło Praszka
  ul. Mickiewicza 8a
  46-320 Praszka
  Przewodniczący: Henryk Wróblewski
   
 • Polski Związek Wędkarski
  ul. Mickiewicza 8a
  46-320 Praszka
  dyżur: piątek 15.00 - 17.00
  Prezes: Marian Mysiura
   
 • Polski Związek Harcerstwa Polskiego
  ul. Boczna 4
  46-320 Praszka
  Komendant: Grzegorz Nowałka
   
 • Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
  Oddział Praszka, Sekcja Praszka
  46-320 Praszka
  Prezes Sekcji: Adam Wiecha
   
 • Związek Kombatantów Polskich i Byłych Więźniów Politycznych
  dyżur w środy od godz. 9.00 - 11.00 w UMiG Praszka
  Prezes: Genowefa Fornalczyk
   
 • Zakładowy Klub Sportowy "MOTOR"
  ul. Sportowa 7
  46-320 Praszka
  tel. (034) 35 91 190
  Prezes: Robert Panek
   
 • Ludowy Klub Sportowy "Budowlani" w Strojcu
  Prezes: Daniel Pilak
   
 • Ludowy Klub Sportowy w Przedmościu
  Prezes: Paweł Mieszkalski
   
 • Ludowy Klub Sportowy Wilki Tadar Gana
  Gana 151
  Prezes: Dawid Wilk
   
 • Ludowy Klub Sportowy BASKET
  ul. Senatorska 25
  46-320 Praszka
  Prezes: Tomasz Szymański
   
 • Uczniowski Klub Sportowy "Lider" przy SP nr 3 w Praszce
  46-320 Praszka
  ul. Listopadowa 18
  Prezes: Grzegorz Nowałka
   
 • Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka" w Praszce
  46-320 Praszka
  ul. Styczniowa 7
  Prezes: Emila Olszowa
   
 • Uczniowski Klub Sportowy "Bakcyl" przy ZPS w Strojcu
  Strojec
  ul. Szkolna 6
  Prezes: Halina Kowalczyk
   
 • Uczniowski Klub Sportowy "Iskra" przy SP w Kowalch
  Kowale
  ul. Szkolna 1
  Prezes: Lidia Kowalska-Owczarek
   
 • Stowarzyszenie "Nasza Szkoła"
  46-320 Praszka
  ul. Boczna 4
  Prezes: Mariola Dytman-Rzepka
   
 • Koło Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego przy Muzeum w Praszce
  Plac Grunwaldzki 15
  46-320 Praszka
   
 • Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół
  przy Zespole Placówek Specjalnych
  ul. Fabryczna 1
  46-320 Praszka
  tel. (034) 359 14 13
  Kierownik: Anna Trzeciak
   
 • Stowarzyszenie Inicjatywa Wobec Zagrożeń NEPSIS
  Plac Grunwaldzki 9
  46-320 Praszka
  Prezes: Waldemar Hanas
   
 • Praszkowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich NASZA SZANSA
  Plac Grunwaldzki 9
  46-320 Praszka
  Prezes: Szczepan Kanicki