W dniu 31.01.2023 r., o godz. 12:00 w Muzeum w Praszce odbędzie się L/2023 Sesja Rady Miejskiej w Praszce.

proponowany porządek obrad

 1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XLIX sesji Rady Miejskiej.
 4. 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. 5. Informacja Burmistrza Praszki.
 6. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2023 rok.

  PDFUchwała 31.01.2023 -w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2023 rok.pdf (235,69KB)

 7. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

  PDFUchwała WPF na 2023 rok - zmiana.pdf (257,70KB)

  PDFZał.Nr 1 do Uchwały WPF-zmiana.pdf (295,43KB)

  PDFZał.Nr 2 do Uchwały WPF-zmiana.pdf (194,25KB)

  PDFObjaśnienia do zmiany WPF.pdf (208,00KB)

 8. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Praszka pod nazwą Publiczny Żłobek w Praszce i nadana jej statutu.

  PDFUchwała 31.01.2023 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzennia Publicznego Żłobka w Praszce.pdf (174,39KB)

 9. 9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy oraz nadania jej statutu.

  PDFUchwała 31.01.2023 -w sprawie utworzenia Młodziezowej Rady Gminy Praszka i nadania jej statutu.pdf (417,85KB)

 10. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Apelu Gminy Praszka w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych dotyczących zasad rozliczania finansowego między jednostkami samorządu terytorialnego przekazywanych dotacji na ucznia w szkole. "

  PDFUchwała 31.01.2023 -w sprawie przyjęcia Apelu Gminy Praszka.pdf (447,30KB)

 11. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania czynności polegających na określeniu terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej w stosunku do Przewodniczącego Rady Miejskiej.

  PDFUchwała 31.01.2023 - w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego do określania terminu i miejsca podróży służbowej radnych.pdf (171,44KB)

 12. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce na 2023 rok.

  PDFUchwała 31.01.2023 - w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Mijeskiej w Praszce na 2023r.pdf (1,19MB)

 13. 13. Zapytania i wolne wnioski.
 14. 14. Sprawy różne.
 15. 15. Zakończenie obrad.