Zawiadamia się, że w dniu 05.11.2012 r. wszczęte zostało na wniosek Pani Anny Morawin AMD OMEGA Kozieł 6A, 46-320 Praszka postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kompostowni odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Przedmość gmina Praszka.

Szczegóły w załączniku: PDFObwieszczenie