Przypomnienie

Właściciele nieruchomości, którzy nie złożyli jeszcze deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków powinni dokonać wpisu niezwłocznie.