Cena za 1 tonę opału wynosi 2.000 zł. Wpłat można będzie dokonywać dopiero po otrzymaniu informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Urząd Miejski w Praszce.

Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Praszce lub na nr konta bankowego ING Bank Śląski:

04 1050 1504 1000 0090 8186 9829

Nazwa firmy: GMINA PRASZKA
Adres firmy: PLAC GRUNWALDZKI 13, 46-320 PRASZKA
Tytułem: Opłata za węgiel (orzech/ groszek) w ilości …….. ton, imię i nazwisko wnioskodawcy, adres zamieszkania.

Po zaksięgowaniu wpłaty po odbiór faktury potwierdzającej należy zgłosić się do pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Praszce. W/w faktura stanowić będzie dokument uprawniający do odbioru węgla z wyznaczonego składu opału (do ceny 2000 zł za 1 tonę opału został już wliczony transport na posesję wnioskodawcy).


Poniżej publikujemy wniosek o preferencyjny zakup opału dla gospodarstw domowych. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią wniosku i jego uzupełnienie.

Załczniki:
PDFWniosek o preferencyjny zakup opału (181,85KB) - wersja do druku
DOCXWniosek o preferencyjny zakup opału (31,06KB) - wersja edytowalna