Poniżej publikujemy informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegająca na wprowadzaniu do ziemi za pomocą istniejącego wylotu o średnicy 250 mm, rowu przydrożnego drogi gminnej położonego na działce o nr ewid. 156 (obręb Kowale, gmina Praszka, powiat oleski, woj. opolskie) oraz rowu melioracji szczegółowych Wb-2 ścieków przemysłowych - popłuczyn ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Kowale.

Szczegóły w załączniku:
PDFPO.ZUZ.2.4210.298.2022.MŻ_informacja.pdf (416,28KB)