W sobotę 17 września w Muzeum w Praszce odbyło się Ogólnopolskie Seminarium Numizmatyczne. Przebiegało ono pod hasłem „Pecuniae omnia licet. Pieniądzom wolno wszystko”. W wydarzeniu wzięło udział 49 uczestników z wielu regionów Polski, także z dużych ośrodków (Warszawa, Gdańsk, Lublin, Wrocław, Katowice).

- Gośćmi seminarium byli Jarosław Tkaczyński, burmistrz Praszki oraz Przemysław Zięba, prezes Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego.

- Na tle innych imprez tego typu Praszka jest wyjątkowa, niepowtarzalna - powiedział prezes Zięba. - Dlatego tak chętnie tu przyjeżdżam.

Otwarcia seminarium dokonała Maria Feliks, dyrektorka Muzeum w Praszce.

- Spotykamy się dziś po raz siedemnasty - powiedziała pani dyrektor. - Dziękuję za tak liczne przybycie. Chętnych do wygłoszenia referatów było wielu, ale ze względów czasowych nie byliśmy w stanie przyjąć wszystkich zgłoszeń.

Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych w ostatnim czasie uczestników ruchu numizmatycznego. Józef Dembiniok, moderator spotkania, wspomniał Andrzeja Musiała - inicjatora seminarium oraz redaktora naczelnego „Grosza”- pisma poświęconego numizmatyce, Zbigniewa Szczerbika - dyrektora Muzeum w Praszce oraz Zbigniewa Kalety z Brna - wieloletniego uczestnika wydarzenia.

Przedstawiciele kilku ośrodków przekazali na ręce Marii Feliksdary w postaci wydawnictw oraz monet.

- Dziękuję bardzo, z pewnością wzbogacą one nasze zbiory - powiedziała pani dyrektor.

Wygłoszono 7 referatów. Każdy z prelegentów miał do dyspozycji 20 minut.

Rozpoczęła dr Eliza Walczak z Centrum Pieniądza NBP w Warszawie. Temat jej bardzo ciekawego wystąpienia brzmiał „Na pamiątkę podróży do Europy. Srebrny kubek dedykowany Rudolfowi Modrzejewskiemu”.

- To syn Heleny Modrzejewskiej - wyjaśniła dr Walczak. - Uznany w Europie i Stanach Zjednoczonych inżynier linii kolejowych i pionier budowy mostów wiszących. Kubek został wykonany najprawdopodobniej z okazji nadania mu stopnia doktora inżynierii Uniwersytetu w Illinois. Jest inkrustowany dziewięcioma monetami - pięcioma srebrnymi i czterema złotymi.

Następnie Mateusz Woźnik z Muzeum Narodowego w Krakowie mówił na temat „Co z tym Krakowem!? - monety i mennictwo w stolicy Małopolski w X-XII w.”. Prelegent zauważył, że jest niewiele znalezisk monet na terenie samego Krakowa, a większość odkryto w innych rejonach Polski.

- Mogło by to sugerować, że na jakiś czas Mennica Krakowska została zamknięta - zauważył Mateusz Woźniak.

Krystian Browarny z Jarosławia analizował temat „Czy faktycznie istnieją osiemnastowieczne monety Księstwa Oświęcimsko-Zatorskiego?”,    dr Maciej Kowalczyk z Ostrowa Wielkopolskiego opowiadał o aspektach prawnych pieniądza zastępczego, zaś Wiesław Pawłowski z Lublina wygłosił referat „Pieniądz i propaganda”, z którego wynikało, że powiązanie tych dwóch elementów jest bardzo duże.

Był również lokalny akcent - Józef Kęsik z Praszkowskiego Towarzystwa Numizmatycznego zaprezentował - gromadzoną przez siebie przez blisko 25 lat - kolekcję żetonów, nadruków na banknoty, exlibrisów i bonów towarowych.

- Mam ich już ponad siedemset - powiedział prelegent.

Upamiętniały one min. 610.,620. i 630. rocznicę nadania Praszce praw miejskich, 30-lecie Muzeum w Praszce i 40-lecie miejscowej odlewni, pierwsze seminarium numizmatyczne, 150. numer „Grosza”.

Seminarium zakończył Zdzisław Bogus z Katowic, który mówił „O groszach z Bliżyna”.

- Poziom referatów był wysoki - podsumował prezes Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. - Z roku na rok jest wyższy. To bardzo cieszy.

Na koniec burmistrz Tkaczyński wręczył prelegentom upominki w postaci gminnych gadżetów. Wszyscy uczestnicy – co jest już tradycją - stanęli do pamiątkowego zdjęcia.

Seminarium towarzyszyła wystawa „Monety i medale Francji”. Wszystkie eksponaty pochodziły ze zbiorów Muzeum w Praszce. Możne było zobaczyć m.in. monety Ludwika XIII, XIV, XVI i XVII, a także medale Napoleona I Bonaparte i upamiętniający szturm na Bastylię.

XVII Ogólnopolski Seminarium Numizmatyczne przygotował zespół Muzeum w Praszce.

Jednym z patronów medialnych wydarzenia był AS Serwisowy - Praszkowski Przegląd Wydarzeń.

A.S.

 

Fot. A.S.