NAZWA INSTYTUCJI

ADRES

TELEFON / FAX

w gminie

Urząd Miejski

Plac Grunwaldzki 13

46-320 Praszka

tel. 359-10-09

fax. 359-10-10

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Boczna 4e

46-320 Praszka


 

359-10-37


 

Urząd Pocztowy

ul. Kościuszki 13

46-320 Praszka

359-10-57 (okienko)

359-10-59 (naczelnik)

Komisariat Policji

ul. Piłsudskiego 35

46-320 Praszka

359-10-07

Ośrodek Szkolenia Kierowców

ul. Piłsudskiego 36

46-320 Praszka

359-10-29

Ochotnicza Straż Pożarna

ul. Powstańców Śląskich 17

46-320 Praszka

359-10-08

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie

Obwód Drogowy w Praszce

ul. Piłsudskiego 45

46-320 Praszka

359-11-76


 

Straż Miejska

Urząd Miejski w Praszce

Plac Grunwaldzki 13

46-320 Praszka

359-10-10 w. 105, 111

Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Mickiewicza 18

46-320 Praszka

ul. Obrońców Pokoju


 

359-10-06

359-10-46 (administr.)

359-13-28

(baza remont.-budowlana)

Studio Telewizji Kablowej

w Praszce

ul. Mickiewicza 8a
46-320 Praszka

359-13-29

w powiecie

Starostwo Powiatowe w Oleśnie

ul. Pieloka 21

46–300 Olesno

359-78-33 / 359-78-45


 

- Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem

ul. Powstańców Śl. 6

46–300 Olesno

350-41-31 / 350-41-30

 

- Wydział Komunikacji

i Transportu

ul. Pieloka 21

46–300 Olesno

359-78-33,

wew. 107, 117, 118

Urząd Skarbowy

ul. Pieloka 21

46–300 Olesno

359-80-10 / 358-24-59

Komenda Powiatowa Policji

ul. Klonowa 1a

46–300 Olesno

358-22-21

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Dworcowa 4

46–300 Olesno

359-79-27

Prokuratura Rejonowa

ul. Dworcowa 4

46–300 Olesno

358-26-56 / 359-70-01

Sąd Rejonowy w Oleśnie

ul. Sądowa 3

46–300 Olesno

358-24-16 / 358-39-01

Zespół Opieki Zdrowotnej - szpital

ul. Klonowa 1

46–300 Olesno

358-22-51

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Oleśnie

ul. Słowackiego 2

46–300 Olesno

358-33-62 / 358-38-32

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

ul. Ks. Brunona Aleksandra 6

46–300 Olesno

358-35-73 / 358-31-89

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

ul. Pieloka 21

46–300 Olesno

358-26-18

Powiatowa Stacja Epidemiologiczno-Sanitarna

ul. Wielkie Przedmieście 7

46–300 Olesno

358-26-84 / 358-26-73

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Konopnickiej 8

46–300 Olesno

350-51-28

Kancelarie Notarialne

ul. Sądowa 1

ul. Sądowa 2

46–300 Olesno

358-36-82

358-32-73

w województwie

Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

(0-77) 454-55-20

(0-77) 454-45-75

- Wydział Spraw Obywatelskich

i Społecznych - biuro paszportowe

ul. Ozimska 19

(0-77) 453-89-71

Urząd Marszałkowski

Województwa Opolskiego

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

(0-77) 454-65-49

(0-77) 456-53-33

Wojskowa Komenda Uzupełnień

ul. Plebiscytowa 5

45-360 Opole

(0-77) 452-33-79