DRODZY MIESZKAŃCY

INFORMACJE DOTYCZĄCE DODATKU WĘGLOWEGO OPUBLIKOWANE ZOSTANĄ PO WEJŚCIU W ŻYCIE STOSOWNEJ USTAWY ORAZ PO OKREŚLENIU WZORU WNIOSKU.

PROCES LEGISLACYJNY NADAL TRWA.