POSIŁEK.jpeg

Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – moduł 3 jest skierowany do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. Celem modułu 3 Programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

W ramach ww. modułu przewidziane są następujące działania:

  1. doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek(własna kuchnia i jadalnia) lub doposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie nowych stołówek – maksymalna kwota wsparcia finansowego wynosi 80 tys. zł;
  2. wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, tzw. jadalni – maksymalna kwota wsparcia finansowego wynosi 25 tys. zł.

Gmina Praszka podpisała z Wojewodą Opolskim , działającym w imieniu Skarbu Państwa, umowę o dofinansowanie z budżetu państwa zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Wsparcie otrzymał Zespół Szkolno-Przedszkolnym im. mjr Henryka Sucharskiego w Strojcu na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (własnej kuchni i jadalni).

W 2022 r. kwota otrzymanej na ten cel dotacji ze środków budżetu państwa dla Gminy Praszka wynosi 63 962,18 zł. Gmina Praszka przeznaczyła na realizację ww. zadania ze środków własnych 15 990,55 zł. Całkowity koszt programu na rok 2022 r. wynosi 79 952,73 zł.