Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że w dniu 11.07.2022 r. Główny Inspektor Sanitarny wydał publiczne ostrzeżenie przed używaniem substancji psychoaktywnej α-PHiP (α-pirolidynoizoheksanofenon), spotykanej także pod nazwami: α-PiHP, 4-Me-PVP, 4'M-PVP, „Funky”, „A-PiHP”.

α-PHiP jest silnie uzależniającą substancją z grupy syntetycznych katynonów. Przybiera głównie postać proszku lub kryształów. Ostrzeżenie zamieszczono na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod adresem: https://www.gov.pl/web/gis/glowny-inspektor-sanitarny-ostrzega-nowa-substancja-psychoaktywna

Zgodnie z informacjami zawartymi w opracowanym ostrzeżeniu substancja α-PHiP (α-pirolidynoizoheksanofenon) jest sklasyfikowana jako nowa substancja psychoaktywna (NPS) i zawarta w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 406 ze zm.). Związek α-PHiP stwarza wysokie ryzyko przedawkowania i śmierci. Stosowana samodzielnie, jak i w skojarzeniu z innymi substancjami α-PHiP była przyczyną poważnych zatruć, a nawet zgonów.

Silne zatrucia oraz nagłe, niespodziewane zgony – szczególnie osób młodych, mogą być związane z użyciem substancji psychoaktywnych zawartych w środkach zastępczych lub stanowiących nowe substancje psychoaktywne. Osoba po użyciu takich środków wymaga fachowej pomocy lekarskiej.