nprcz-belka-men-kolor-rgb.jpeg

Informujemy, że Gmina Praszka otrzymała w roku 2022 wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 3 na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych. Łączna wartość otrzymanego przez Gminę Praszka dofinansowania wynosi 31 000,00 zł.

W tegorocznej edycji programu dofinansowanie otrzymały następujące placówki:

  • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Praszce - 12 000,00 zł, wkład własny 3 000,00 zł, całkowity koszt realizacji zadania 15 000,00 zł;
  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Praszce - 12 000,00 zł, wkład własny 3 000,00 zł, całkowity koszt realizacji zadania 15 000,00 zł;
  • Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Kowalach - 4 000,00 zł, wkład własny 1 000,00 zł , całkowity koszt realizacji zadania 5 000,00 zł.
  • Szkoła Podstawowa w Przedmościu - 3 000,00 zł, wkład własny 750,00 zł, całkowity koszt realizacji zadania 3 750,00 zł.

Projekt realizowany jest do 31 grudnia 2022 r.

Wartość projektu: 38 750,00 zł

Dofinansowanie projektu z budżetu państwa: 31 000,00 zł

Wkład własny: 7 750,00 zł

nprcz-logotyp-podstawowy-rgb.jpeg