W dniu 6 maja 2022 r. Pan Jan Masny z Praszki obchodził 100 rocznicę urodzin. Z okazji tak wspaniałego jubileuszu Zastępca Burmistrza Praszki Pani Danuta Janikowska wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Praszce Panią Grażyną Szukała odwiedziły dostojnego jubilata i złożyły serdeczne gratulacje oraz życzenia. Pan Jan otrzymał bukiet kwiatów, list gratulacyjny i upominek. Dzień ten był chwilą radości dla jubilata i najbliższej rodziny.

W tym szczególnym dniu pragniemy złożyć Panu Janowi najserdeczniejsze gratulacje oraz życzyć świętowania kolejnych rocznic w zdrowiu, pomyślności i w gronie najbliższych. Niech każdy dzień wnosi coraz więcej ciepła, miłości, niech napawa mądrością życiową i dumą z dotychczasowych doświadczeń. Dziękujemy jubilatowi za piękny przykład dobrego życia, za wszelkie trudy i owoce minionych lat, za swoistą lekcję życiowej wytrwałości.