Ze względu na prowadzone roboty budowlane przy drodze krajowej nr 45 w miejscowościach Sołtysy i Wierzbie odpady wielkogabarytowe nie będą odbierane z posesji znajdujących się w obszarze prowadzonych prac na odcinkach, w których została wprowadzona sygnalizacja świetlna.

Dla tych posesji odbiór odpadów wielkogabarytowych zostanie zrealizowany w terminie jesiennym. Za utrudnienia przepraszamy.