Mieszkańcy Miasta i Gminy Praszka

Urząd Miejski w Praszce uprzejmie informuje, że w dniach 04 maja – 10 maja 2022r. od godz. 6:00 na terenie Miasta i Gminy Praszka odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli prywatnych posesji i mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej

(nie dotyczy podmiotów gospodarczych).

Odpady będą zabierane przez firmę EKO – REGION w trakcie przejazdu samochodu przez każdą ulicę miasta wg następującego harmonogramu:

04.05.2022 r.

rejon 3
Przedmość, Kik, Aleksandrów, Kozieł, Sołtysy, Wierzbie

05.05.2022 r.

rejon 4
Rozterk, Pod Rozterkiem, Gana, Lachowskie, Marki, Skotnica, Kuźniczka

06.05.2022 r.

rejon 5
Strojec, Brzeziny, Prosna, Tokary, Rosochy, Pod Rosochami

09.05.2022 r.

rejon 1
Warszawska, 3-go Maja, Mickiewicza, Kołłątaja, Staszica, Małachowskiego, Niemcewicza, Maków, Chabrów, Bratków, Tulipanów, Astrów, Rolnicza , Chłopska, Konopnickiej, Orzeszkowej, Dąbrowskiej, Nałkowskiej, Al. St. Wyszyńskiego, Skłodowskiej, Kościuszki, Zapolskiej, Kosmonautów, Fabryczna, Piłsudskiego, Słowackiego, Kolorowa, Obrońców Pokoju, Żeromskiego, Pilawy, Spółdzielnia Mieszkaniowa: bloki przy ulicach Skłodowskiej, Mickiewicza, Listopadowej, Kościuszki, Fabrycznej, Obrońców Pokoju.

Kowale, Pod Kowalami

10.05.2022 r.

rejon 2
Senatorska, Krótka, Pl. Grunwaldzki, Prusa, Sienkiewicza, Kilińskiego, Styczniowa, Powstańców Śl., Chopina, Wodna, Kościelna, Parafialna, Kopernika, Kaliska, Sportowa, Szosa Gańska, Boczna, Słoneczna, Gorzowska, Byczyńska, Listopadowa, Spółdzielnia Mieszkaniowa: bloki przy ulicach Styczniowej i Kopernika

Szyszków, Wygiełdów

Osoby posiadające zbędne przedmioty winny wystawić je przed bramę (mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej przy wiatach śmietnikowych) w terminie podanym w w/w harmonogramie. Odpady powinny być poukładane.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane:

 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, monitory, pralki, radia, drukarki, odkurzacze, lodówki)
 • zużyte opony (rowerowe, motocyklowe, motorowerowe, z wózków, samochodów osobowych)
 • baterie i akumulatory, jarzeniówki, świetlówki
 • złom metalowy
 • odpady ulegające biodegradacji (powiązane gałęzie, listwy drewniane)
 • odpady wielkogabarytowe (wersalki, tapczany, łóżka, fotele, elementy stolarki, okna, dywany, wykładziny)

Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zbierania np. napis na pudełkach lub przyczepiona kartka.

Odpady odbierane będą tylko w dniu ustalonym w harmonogramie, odpady wystawione w innym dniu nie zostaną odebrane.

Nie będą zbierane:

 • gruz
 • kamienie
 • szyby okienne bez oprawy
 • odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych
 • odpady zawierające azbest (np. eternit)
 • odpady które mieszczą się do pojemników znajdujących się u mieszkańca na posesji

Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje Urząd Miejski w Praszce tel. (0-34) 3591 009


Komunikat techniczny dot. powiadamiania o terminie wywozu odpadów wielkogabarytowych przez aplikację gminną przeznaczoną na smartfony.

Szanowni Państwo

Ze względu na inne obszary wywozu śmieci komunalnych i odpadów wielkogabarytowych w aplikacji gminnej zostały zdefiniowane dodatkowe obszary oznaczone jako "Wielkogabarytowe odpady...". Jednakże w tych obszarach nie ma możliwości ich zaznaczenia (zasubskrybowania) dopóki nie będą miały przypisanej daty wywozu. W chwili obecnej takie daty zostały wprowadzone.

Wobec powyższego osoby, które chcą być powiadamiane przez aplikację gminną o terminie wywozu odpadów ponadgabarytowych proszone są do dnia 03-05-2022 r. o zasubskrybowanie w aplikacji gminnej w kalendarzu wywozu odpadów odpowiedniego obszaru oznaczonego "Wielkogabarytowe odpady...".