Przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce informuje, że w dniu 28 kwietnia 2022 r. o godz. 10:00 w Muzeum w Praszce odbędzie się XLI/2022 sesja Rady Miejskiej w Praszce.

Proponowany porządek obrad:

 1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej - XXXIX oraz XL.
 4. 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. 5. Informacja Burmistrza Praszki.
 6. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2022 rok.

  PDFUchwała.Projekt.XLI.2022.2022-04-28 - zmiany w budżecie na 2022 r..pdf (276,23KB)

 7. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

  PDFUchwała.Projekt.XLI.2022.2022-04-28 - zmiany WPF.pdf (169,53KB)

 8. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Gminy Praszka „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

  PDFUchwała.Projekt.XLI.2022.2022-04-28 - Program Korpus Wsparcia Seniorów.pdf (496,41KB)

 9. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Rezolucji w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę".

  PDFUchwała.Projekt.XLI.2022.2022-04-28 - Rezolucja wsp. agresji Rosji.pdf (228,34KB)

 10. 10. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia apelu Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącego dyskryminacji Mniejszości Niemieckiej.

  PDFUchwała.Projekt.XLI.2022.2022-04-28 - apel dot. dyskryminacji mniejszosci niem..pdf (464,76KB)

 11. 11. Podjęcie uchwały w sprawie członkostwa Gminy Praszki w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”.

  PDFUchwała.Projekt.XLI.2022.2022-04-28 - członkostwo Gminy Praszki w LGD.pdf (167,51KB)

 12. 12. Podjęcie uchwały w sprawie petycji dotyczącej naprawy programu ochrony powietrza.

  PDFUchwała.Projekt.XLI.2022.2022-04-28 - petycja program ochrony powietrza.pdf (214,03KB)

 13. 13. Podjęcie uchwały w sprawie opinii dot. wniosku o zmniejszenie opłaty targowej.

  PDFUchwała.Projekt.XLI.2022.2022-04-28 - wniosek zmniejszenie opłaty targ..pdf (230,94KB)

 14. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 15. 15. Zapytania i wolne wnioski.
 16. 16. Sprawy różne.
 17. 17. Zakończenie obrad.