W ubiegłym tygodniu Pani Zofia Fertała z Wierzbia obchodziła 100 rocznicę urodzin. Z tej okazji Burmistrz Praszki Pan Jarosław Tkaczyński wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Praszce Panią Grażyną Szukała złożyli dostojnej jubilatce serdeczne gratulacje i życzenia, wręczając bukiet kwiatów list gratulacyjny i upominek. Z życzeniami do jubilatki przybyli również Zastępca Dyrektora Oddziału KRUS w Opolu Pan Piotr Ciona oraz Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Oleśnie Pan Arkadiusz Grzebiński. Ten dzień był chwilą radości dla jubilatki i najbliższej rodziny, która wspólnie świętowała tak zacny jubileusz.

W tym szczególnym dniu pragniemy złożyć Pani Zofii najserdeczniejsze gratulacje oraz życzyć świętowania kolejnych rocznic w zdrowiu, pomyślności i w gronie najbliższych. Niech każdy dzień wnosi coraz więcej ciepła, miłości, niech napawa mądrością życiową i dumą z dotychczasowych doświadczeń. Dziękujemy jubilatce za piękny przykład dobrego życia, za wszelkie trudy i owoce minionych lat, za swoistą lekcję życiowej wytrwałości.